Goede schoorsteenveger nodig?

Schoorsteenservice is snel bij u ter plaatse

Schoorsteenservice zorgt ervoor dat uw schoorsteen altijd in orde is. Of het nu gaat om het vegen, herstellen of vernieuwen van uw schouw, een goed werkende schoorsteen is cruciaal. Wist u dat u elk jaar uw schoorsteen moet laten vegen? Dit geldt voor uw hout-, pellets- en stookolie-verwarming. Voor een gasinstallatie moet u dit om de twee jaar laten doen. Niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook voor uw verzekeringsmaatschappij en in het kader van een huurcontract is dit een verplichting. Er kan zich roet ophopen in uw schouw, er kunnen bladeren van bomen in vallen of er kunnen vogelnesten in komen. Al deze oorzaken kunnen vergaande gevolgen hebben. Daarom is het nodig om uw schouw altijd degelijk schoon te houden. Een schouwveger voert dit schoonmaakwerk professioneel voor u uit en u krijgt hiervan een certificaat. Als uw schouw regelmatig proper gemaakt wordt, functioneert ze beter en krijgt u geen roetaanslag. Het rendement van uw verwarming verhoogt een groot stuk en uw stookkosten verminderen aanzienlijk. En bovendien vermindert u de kans op schouwbrand, wat toch nog altijd veel voorkomt. Zorg ervoor dat uw schoorsteen altijd perfect in orde blijft. Wilt u uw schoorsteen laten vegen? Contacteer ons en wij bekijken wat uw schoorsteen precies nodig heeft.

Schoorsteen vegen

De schoorsteen vegen vraagt om een professionele aanpak. Dit mag niet zomaar op om het even welke manier gebeuren. Om uw schoorsteen te vegen bestaan er wel degelijk bepaalde regels. Schouwvegen kan op verschillende manieren gebeuren. Ten eerste kan de schouwveger van boven uit uw schoorsteen proper maken. Dit gebeurt van op het dak. Schoorsteenvegers werken altijd volgens de wettelijke veiligheidsnormen. Bij het schoonvegen van uw schoorsteen wordt er een borstel met een kogelbal van boven naar beneden in de schouw gelaten en heen en weer bewogen. De borstel schuurt al het roet dat op de wanden van uw schouw zit weg. Een tweede manier om uw schouw te vegen is van onder naar boven. De borstel wordt dan van beneden uit in uw schouw aangebracht en de steel wordt telkens een stuk verlengd totdat de borstel helemaal bovenaan in uw schoorsteen zit. Door het op en neer bewegen komt al het roet los en wordt het weggeschuurd. Soms wordt er gekozen om de twee manieren met elkaar te combineren. Een professionele schoorsteenveger werkt het schoonmaken proper af en laat uw huis netjes achter. De afval van het roet wordt door de schouwveger meegenomen. Roet is immers giftig en moet op een professionele manier worden afgevoerd. Zo hoeft u zich over deze afval geen zorgen te maken. Als uw schoorsteen op een professionele manier en op regelmatige tijdstippen geveegd wordt, is uw schouw terug veilig en bent u weer voor een rijd gerust. Neem geen risico door te lang te wachten en laat uw schoorsteen vegen op de wettelijk voorziene tijdstippen.

Schoorsteen reinigen

Er is nog een derde manier om uw schouw schoon te maken: het branden van speciale blokken. Het zijn blokken die u eenvoudig in uw vuur legt en die een bepaald product afscheiden die uw schouw zouden schoon houden. Deze methode om uw schoorsteen te reinigen is echter af te raden omdat deze geen degelijke schoonmaak van uw schouw garanderen. Of u denkt er misschien aan om uw schoorsteen zelf vanop uw dak en met een borstel te reinigen? Dit is niet verantwoord. Het is niet alleen gevaarlijk om zelf op uw dak te kruipen. Het zelf reinigen van uw schouw geeft geen garantie voor het nodige resultaat. Er kunnen nog altijd roetresten achterblijven en het risico op schouwbrand blijft bestaan. Daarmee brengt u zichzelf en uw huisgenoten in gevaar en u bent niet in orde voor uw verzekering. Uw schoorsteen vegen moet altijd door een erkende schouwveger gebeuren. Een erkende technicus mag zowel uw schoorsteen vegen als het onderhoud van uw verwarmingsketel uitvoeren. Uw schoorsteen reinigen is verplicht en u moet de nodige certificaten krijgen. Daarom mag u zelf uw schoorsteen niet reinigen. Een ervaren schouwveger kent de wettelijke voorschriften en reinigt uw schouw precies zoals het hoort. Wilt u meer weten over het reinigen van uw schoorsteen? Contacteer ons en u krijgt alle antwoorden op uw vragen. U krijgt een offerte zodat u precies weet waar u aan toe bent. Zo komt u niet voor verrassingen te staan als u uw schoorstel wilt laten reinigen.

Wie is Schoorsteenservice?

Schoorsteenservice is een ervaren schoorsteenkenner. Waar u ook woont in Vlaanderen, u kunt ons contacteren voor werken aan uw schoorsteen. Er wordt met u besproken wat er precies dient te gebeuren. U krijgt raad over de werkzaamheden en er worden scherpe prijzen afgesproken. U bepaalt zelf wanneer de werken dienen te gebeuren. Zo kunt u uw eigen agenda afstemmen op de werken aan uw schoorsteen. U krijgt de nodige certificaten voor uw brandverzekering. Eventueel wordt er een plan opgemaakt voor volgende afspraken om uw schouw te laten vegen. Zo hoeft u hier zelf niet meer aan te denken en gebeurt het reinigen van uw schouw automatisch en altijd op het juiste tijdstip. Schoorsteenservice is werkzaam in heel Vlaanderen. Wij werken met kleine teams die dagelijks op de baan zijn. Aangezien er altijd iemand van Schoorsteenservice in de buurt is hanteren wij nauwelijks voorrij kosten in onze prijzen. Als u bijvoorbeeld werken aan uw schoorsteen wilt laten uitvoeren in de regio Limburg, contacteert u eenvoudig het nummer van Schoorsteenservice in Limburg. Woont u in Oost-Vlaanderen? Dan kunt u terecht bij de schoorsteenveger in Oost-Vlaanderen. Onze professionele schoorsteenvegers zijn ook bekend in Gent en andere grote steden in Vlaanderen. Het goed functioneren van uw schouw is van cruciaal belang en dat beseffen wij heel goed. Wilt u dat uw schouw wordt gereinigd of heeft u een herstelling of een afbraak te doen? Denkt u eraan om een trekregelaar, een schouwkap of een rookkanaal te installeren? Neem contact met ons op voor een offerte of een afspraak. Elk werk is een nieuw project voor ons en wordt op maat uitgevoerd. Samen met u zorgen wij ervoor dat uw schoorsteen voor 100% in orde is en dit ook blijft.

Schoorsteen renovatie

Als uw schoorsteen slijtage of schade vertoont, werkt ze minder goed. Door ouderdom of bijvoorbeeld na een hevige storm kan uw schouw aan renovatie toe zijn. Stenen kunnen losgeraakt zijn, er kan voegsel uit gevallen zijn of er kunnen stenen ontbreken. Er kunnen zich ook scheuren voordoen in uw schouw. Soms ziet u dit niet van beneden uit of de schade zit aan de binnenkant. Door de schade vertoont uw schouw lekken waardoor ze niet meer trekt zoals het hoort. De rook wordt niet meer afgevoerd zoals het zou moeten en het risico op CO-vergiftiging wordt groot. Een professioneel schouwveger kan u hierin adviseren. Schouwrenovatie is nodig om uw schouw opnieuw goed te laten functioneren. Contacteer ons en wij kijken wat er precies dient te gebeuren. Er worden geen nodeloze werken uitgevoerd. Uw schoorsteen kan op verschillende manieren vernieuwd worden. Stenen kunnen vast gemetst worden of er kan gevoegd worden. Als de schade heel groot is, kan het volledige rookkanaal hersteld worden. De bedoeling van schoorsteen renovatie is om uw schouw opnieuw te laten functioneren zoals een nieuwe schoorsteen. Dit is een werk dat professioneel moet aangepakt worden. Begin hier zelf niet aan, maar laat dit over aan ervaren vakmensen.

Schoorsteen herstellen

Uw schoorsteen herstellen is nodig elke keer als er schade is. Hoe klein de schade ook is, een beschadigde schoorsteen kan leiden tot slecht functioneren. Het kan bijvoorbeeld gaan om vorstschade, schade door waterinsijpeling, voegsel dat is uitgesleten of stenen die losgekomen zijn. Dit heeft als gevolg dat uw schoorsteen niet goed trekt en dat uw verwarming niet meer voor 100% werkt. U mag het risico niet lopen dat de schade mettertijd nog erger wordt. Een slecht werkende schoorsteen is zowel gevaarlijk voor uw gezondheid als schadelijk voor uw budget. CO-vergiftiging of een schouwbrand is iets wat niemand wil meemaken. Een schoorsteen herstellen is een noodzakelijke ingreep. Laat dit niet te lang aanslepen. Zowel kleine als grote schade moet onmiddellijk aangepakt worden. Herstellingen aan uw schoorsteen geven een perfect resultaat zodat uw schouw terug als nieuw is. Eens uw schoorsteen hersteld is, kunt u terug voor een aantal jaren verder. 

Schade aan schoorstenen komt vaak doordat er vocht in de voegen en stenen sijpelt. Dit kan komen door vorst of door het uitslijten van de voegen. Laat eerst uw schoorsteen herstellen: losse stenen vastmaken en opnieuw voegen. Nadat uw schoorsteen is hersteld kan uw schouw ge

Schoorsteen voegen

Het kan gebeuren dat er stenen loszitten doordat het voegsel is uitgesleten. Vorst of waterinsijpeling zijn hiervan vaak de oorzaak. De uitgesleten voegen moeten opnieuw opgevuld worden en stenen worden terug ingemetst. Een professionele schoorsteenveger bekijkt de hele schouw en ziet welke schade er aan is. Perfect opgevulde voegen verhinderen dat er water door uw schouw sijpelt en dat er stenen komen los te zitten. Slechte voegen veroorzaken verzakkingen van uw schoorsteen. In het slechtste geval zal er een deel van uw schouw naar beneden vallen. Een schoorsteen voegen is slechts een kleine ingreep die grote schade kan voorkomen. Alle poreuze voegen worden uitgeslepen en uw schouw wordt volledig opnieuw gevoegd. Neem gerust contact met ons op als u uw schoorsteen wilt laten nakijken. Wij laten u perfect weten wat precies de schade is en wat er moet hersteld worden. Door uw schoorsteen te laten voegen voorkomt u ergere schade.

Schoorsteen impregneren

Schade aan schoorstenen komt vaak doordat er vocht in de voegen en stenen sijpelt. Dit kan komen door vorst of door het uitslijten van de voegen. Laat eerst uw schoorsteen herstellen: losse stenen vastmaken en opnieuw voegen. Nadat uw schoorsteen is hersteld kan uw schouw ge

Schoorsteen voegen

Het kan gebeuren dat er stenen loszitten doordat het voegsel is uitgesleten. Vorst of waterinsijpeling zijn hiervan vaak de oorzaak. De uitgesleten voegen moeten opnieuw opgevuld worden en stenen worden terug ingemetst. Een professionele schoorsteenveger bekijkt de hele schouw en ziet welke schade er aan is. Perfect opgevulde voegen verhinderen dat er water door uw schouw sijpelt en dat er stenen komen los te zitten. Slechte voegen veroorzaken verzakkingen van uw schoorsteen. In het slechtste geval zal er een deel van uw schouw naar beneden vallen. Een schoorsteen voegen is slechts een kleine ingreep die grote schade kan voorkomen. Alle poreuze voegen worden uitgeslepen en uw schouw wordt volledig opnieuw gevoegd. Neem gerust contact met ons op als u uw schoorsteen wilt laten nakijken. Wij laten u perfect weten wat precies de schade is en wat er moet hersteld worden. Door uw schoorsteen te laten voegen voorkomt u ergere schade.

Schoorsteen impregneren

Schade aan schoorstenen komt vaak doordat er vocht in de voegen en stenen sijpelt. Dit kan komen door vorst of door het uitslijten van de voegen. Laat eerst uw schoorsteen herstellen: losse stenen vastmaken en opnieuw voegen. Nadat uw schoorsteen is hersteld kan uw schouw ge

Scroll to Top